Janda_bg
Zavodiste_bg
Mbroslink_bg

Začneme charitativní dražbou obrazu Žokej Váňa

Prvním dražebním lotem V. Středoevropské dražby anglického plnokrevníka nebude nezvykle kůň, ale obraz Žokej Váňa. Autorem obrazu je Jan Kurka (36 let), který je 20 let klientem sociálních služeb Školy SPMP Modrý klíč a již 12 let zaměstnancem chráněných dílen. Výtěžek z této dražby půjde na konto neziskové nestátní organizace Škola SPMP Modrý klíč. Prostřednictvím Modrého klíče může každý svoji podporu projevit nejen finančním či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných dílen nebo nákupem výrobků. 

Jan Kurka, autor obrazu o jeho vzniku a o svém vztahu ke koním řekl: Obraz Žokej Váňa jsem maloval u příležitosti jeho osmého vítězství ve Velké Pardubické. Všichni na dílně jsme měli velkou radost. Sledovali jsme dostih v televizi a fandili panu Váňovi. Přáli jsme mu, že to dokázal. Já moc rád maluji koně. Také jsem na něm jezdil. Poprvé, když jsem byl s mámou na dovolené, a pak s Modrým klíčem, když jsem jezdil na hipoterapii. Připadal jsem si větší, byl to dobrý pocit. Koňům jsem dával mrkev a tvrdý chleba. Koně jsem se nebál a chtěl bych na koně znova. Těším se na další Velkou Pardubickou. Přeju panu Váňovi, aby vyhrál ještě hodně dostihů. 

Jan Kurka (36 let) je 20 let klientem sociálních služeb Školy SPMP Modrý klíč a již 12 let zaměstnancem chráněných dílen. 

Škola SPMP Modrý klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., jako samostatný právní subjekt. 

Modrý klíč v roce 2012 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Pro starší klienty je denní program realizován na pracovištích předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře s možností pracovního uplatnění v chráněných dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro klienty je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků lidí s mentálním postižením. 

Pomáhat je lidské

Personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje veškerých aktivit je finančně velmi náročné. Hledáme další podporovatele, kterým není lhostejný život dětí i dospělých spoluobčanů s mentálním postižením. Každý člověk má právo na dostupné vzdělávání, základní zdravotní a sociální péči, na pracovní uplatnění, partnerský a společenský život. Lidé s mentálním postižením tato svá práva nedokáží hájit. Je na vyspělosti občanské společnosti jakou podporu jim nabídne: od sousedské výpomoci, přes dobrovolnickou práci v pomáhajících organizacích po příspěvky do veřejných sbírek. Prostřednictvím Modrého klíče může každý svoji podporu projevit nejen finančním či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných dílen nebo nákupem výrobků. 

Svoji podporu může vyjádřit i každý z nás například drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy odesláním textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a na www.modry-klic.cz. O smysluplnosti využití těchto prostředků se pak můžete přesvědčit na Dnech otevřených dveří Modrého klíče nebo u příležitosti pravidelných vernisáží v naší malé Galerii. 

Škola SPMP Modrý klíč 
Smolkova 567/2 
142 00 Praha 12 
Číslo účtu: 69439329/0800 
www.modry-klic.cz